Styrelsemöte 2009-11-30

Styrelsemöte 2009-11-30 kl 19.00

Lokal: Säcken

Närvarande: Dagmar Dolk, Gunilla Berg, Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Gybo, Kerstin Cámel, Eva-Lisa Jonsson och Karin Sjögren

Möte angående kassaregister lagen

1. Marie hälsar välkommen.
2. Vår ansökan om dispens från kassaregister lagen avslogs
3. Det finns inga kassaregister som fungerar för vår del. Troligen får vi använda både kassaregister och vårt ordinarie system parallellt. Eva-Lisa får i uppdrag att prata med Pappershuset om priser och olika alternativ att hyra. Eva-Lisa och Kerstin får styrelsens förtroende att välja lämpligaste alternativ.
4. Mötet avslutas

Vid pennan

_______________________________
Marie Astorsson

Justerare

_______________________________ ________________________________
Dagmar Dolk Gunilla Berg

Comments are closed.