Styrelsemöte 090817

Styrelsemöte 2009-08-17 kl 18.30

Lokal:     Säcken

Närvarande: Dagmar Dolk, Gunnila Berg, Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Gybo, Kerstin Cámel, Eva-Lisa Jonsson och Karin Sjögren

1.    Marie hälsar välkommen.
2.    Årsmötesprotokollet lästes upp och godkändes.
3.    Marie fixar presentkort hos Guldfynd och skickar till Ingrid Skott.
4.    Utlämning/Säsongsbyte: Diskussion om hur pengarna ska beställas/hämtas, funderingar om att eventuellt minska kontanthanteringen, men vi insåg att checkar är för dyrt och vi tror det är tveksamt om folk vill lämna ut kontonumret, så vi fortsätter som förr. Kerstin tar kontakt med banken och meddelar att undertecknad får hämta pengar till den här utlämningen.
5.    Kerstin kollar om eventuell dispens från kassaregisterlagen.
6.    Stängt 5-16/9, utlämning 13/9. Karin ”annonserar” på skolan och Dagmar lägger ut listor på Säcken.
7.    Fr.o.m. idag 17/8, finns en ny anställd, Gunilla Berg, Välkommen.
8.    Datorn ska tömmas (efter sista öppetdagen). Dagmar kontaktar Göran för hjälp.
9.    Vårens utlämning är den 14/3 – 2010.
10.    Mötet avslutades (ca 20.20).

Vid pennan

_______________________________
Eva-Lisa Jonsson

Comments are closed.