Möte 8/2 2010

Närvarande: Marie Astorsson, Linda Dolk-Gybo, Dagmar Dolk, Gunilla Berg, Karin Sjögren, Eva-Lisa Äng-Jonsson, Ingrid Nord, Kerstin Cámel.

–         Marie hälsar välkommen.

–         Utlämning den 14/3 2010. Sista öppetdag = fredag 5/3. Eva-Lisa hämtar listorna ca 14,00. Sortering, nedplockning från och med den 6/3 2010. Inga arbetslistor till skolan – det ligger arbetslistor i butiken som man antecknar sig på.

–         Påminnelse om märkning av kläder samt rena och hela kläder vid inlämning. Markera med överstrykningspenna på nr-lappar.

–         Kerstin redovisar preliminära siffror för år 2009.

–         Utbildning för Dagmar och Gunilla för att vara handledare för praktikanter den 24 maj – stänger klockan 12.00.

–         Mötet avslutas med fika

Vid pennan Eva-Lisa Äng-Jonsson

Comments are closed.