Årsberättelse 2013

Årsberättelse förEde Skolas Återbruksförening

Säcken 2013

Firmatecknare: Kerstin Camel,  Eva-Lisa Äng Jonsson

Styrelsemedlemmar:                          

Kerstin Camél                                                              

Katarina Persson                                                   

Eva-Lisa Äng Jonsson

Karin Sjögren

Marie Astorsson

Styrelsesuppleanter: 

lngrid Nord

Linda Dolk Gybo

. Allt snurrar som vanligt

. Det har varit väldigt många stölder och bytta prislappar.

I butiken finns nu skyltar flera språk att detta polisanmäls

vid upptäckt

. Varje inlämnare måste bestämma redan vid köp av

inlämningsnummer om han / hon skänker eller hämtar

kläderna vid utlämningen. Vilket märks tydligt vid sortering och utlämning.

o Nu har Säcken dragits med mig (Marie) som ordförande i ca

10 år nu tackar jag för förtroendet och lämnar över till nästa

(Tro inte Ni slipper mig helt ! O)

Vi hoppas en massa ärliga kunder under kommande år !

Delsbo den 28 April 2014          Styrelsen gm.   

                                                    Marie Astorsson

Comments are closed.