Årsberättelse 2011

Årsberättelse för Ede Skolas
Återbruksförening

SÄCKEN
20
10

Styrelsemedlemmar:         Styrelsesuppleanter:

Kerstin Cemél                                   Ingrid Nord
Eva-Lisa Äng-Jonsson                      Linda Gybo-Dolk
Karin Sjögren
Marie Astorsson
Katarina Essäng                              

Firmatecknare:   Kerstin Camél, Eva-Lisa Äng-Jonsson

 • Therese Persson slutade i styrelsen vid förra årsmötet.
 • Katarina Essäng är ny medlem i styrelsen.
 • Nya regler om kassaregister, så nu används både dator och
  kassaregister.
 • Två tjejer sommarjobbade, Elina Nyberg och Jennifer Sundström.
 • Mia Persson började i höstas (genom Arbetsförmedlingen) och ett
  förträffligt tillskott i personalstyrkan.
 • Hemsidan
  har inte fungerat så bra i år heller, hoppas det blir bättre.
 • Visst byts det lite lappar, men inte så mycket som förut. Vi sätter
  ihop dem över hällor och hankar, m.m.
 • Vi har haft barn och föräldrar med vi hopplockningen, med blandat
  resultat, det fungerar inte alls på onsdags kvällar med nya
  kassasystemet.
 • God kundtillströmning och numren tar slut i ett huj.

          Vi ser fram mot ytterligare ett bra år!

 

Delsbo den 19 April 2011                                      

Styrelsen gm.

Marie Astorsson

 

Comments are closed.